22 okt 2004 17:00

Dienstencheques

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Het systeem voor dienstencheques kent een groot succes. Om het voorziene budget niet te overschrijden, verlaagt het ontwerp de staatstegemoetkoming per dienstencheque van 14,80 euro tot 14,30 euro. De aanschafprijs voor de gebruiker wordt van 6,20 euro naar 6,70 euro verhoogd. De erkende onderneming behoudt dus een bedrag van 21 euro per dientencheque. Ook worden kleine occasionele verstelwerken toegevoegd aan de activiteit: strijken buiten het huis van de gebruiker. De gebruiker kan bovendien aanspraak maken op een terugbetaling van 70% voor de niet gebruikte dienstencheques, die hij, na de aflevering van het fiscaal attest, voor terugbetaling naar de uitgiftefirma stuurt. (*) van 12 december 2001.