16 okt 2009 16:22

Administratieve vereenvoudiging

Federale staat, gemeenschappen en gewesten verlagen administratieve lasten met 25% tegen 2012

Federale staat, gemeenschappen en gewesten verlagen administratieve lasten met 25% tegen 2012

De federale staat, de gewesten en de gemeenschappen zullen tegen 2012 de administratieve lasten voor ondernemingen met 25% terugdringen ten opzichte van 2007.  Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad die gemeenschappelijke doelstelling voorgelegd die de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen voor het vereenvoudigingsbeleid zijn overeengekomen. 

Daarmee komt de ministerraad tegemoet aan de vraag van de Europese Raad en Commissie om nationale streefcijfers voor de  vermindering van administratieve lasten vast te leggen. De Europese Raad had zichzelf ertoe verbonden om de administratieve lasten ten gevolge van EU-wetgeving tegen 2012 met 25% te verlagen. Een betere regelgeving is volgens de Europese Unie essentieel om uit te groeien tot een van de meest competitieve en dynamische kenniseconomieën ter wereld.