19 mei 2006 17:00

Adoptie

Adoptieverlof en adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Adoptieverlof en adoptie-uitkering voor zelfstandigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van een adoptieverlof en een adoptie-uitkering voor de zelfstandigen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand. Het ontwerp kent zelfstandigen adoptieverlof en een adoptie-uitkering toe, zoals in de regeling voor werknemers, wanneer ze een kind in hun gezin onthalen. Het verlof bedraagt vier weken als het kind tussen 3 en 8 jaar is en zes weken als het jonger is dan drie. Als het kind een handicap heeft wordt het twee maal zo lang. Tijdens het adoptieverlof mag de zelfstandige geen beroepsactiviteit verrichten en geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of invaliditeitsuitkeringen ontvangen. Het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het komt overeen met het bedrag van de moederschapsuitkering.