19 mei 2006 17:00

Ministerraad van 19 mei 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 mei 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 mei 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad keurde een nota goed over de werf arbeidsmarktbeleid. De nota geeft uitleg over 22 initiatieven die als doel hebben om het sociaal overleg te bevorderen, zodat zoals de Eerste Minister het verwoordde men voor het einde van het jaar een evenwichtig interpofessioneel akkoord kan afsluiten. Technische werkgroepen komen vanaf 22 mei samen en een vergadering tussen het Kernkabinet, de werkgevers en de vakbonden is gepland op 31 mei. Guy Verhofstadt vestigde ook de aandacht op de vereenvoudiging die als doel heeft de studentenarbeid te stimuleren. Nog andere administratieve vereenvoudigingen zijn doorgevoerd die de rompslomp op het vlak van personeelsbeleid wegwerken. De Eerste Minister besprak ten slotte de aanpassing van het Wetboek van de nationaliteit.