19 mei 2006 17:00

Controle aardolieproducten

Uitbesteding van de controle op de kwaliteit van de aardolieproducten

Uitbesteding van de controle op de kwaliteit van de aardolieproducten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de analyse van aardolieproducten. Het gaat om een beperkte offerteaanvraag met Europese bekendmaking. De opdracht wordt voor drie jaar toegekend vanaf 1 juli 2006 en is een keer verlengbaar met een jaar. Het Fonds voor de analyse van aardolieproducten (FAPETRO *) staat in voor de controle van de kwaliteit van alle aardolieproducten. Om die opdracht uit te voeren, werden in 2002 drie dienstencontracten gesloten met laboratoria die systematisch de stalen van aardolieproducten genomen bij pomphouders analyseren. De contracten vervielen op 31 december 2005. * opgericht bij art 160 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.