19 mei 2006 17:00

Albanese diplomaten

Goedkeuring van het akkoord tussen de Benelux en Albanië over visums

Goedkeuring van het akkoord tussen de Benelux en Albanië over visums

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Benelux-landen en de Republiek Albanië per briefwisseling gesloten over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten (*). In het kader van de goede relaties met Albanië heeft deze overeenkomst het vrij verkeer van diplomatiek personeel tot doel. Deze personen kunnen nu op vertoon van hun paspoort en zonder eerst een visum te moeten aanvragen ons land bezoeken. Deze maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden. (*) ondertekend in Den Haag op 9 juni 2005.