19 mei 2006 17:00

FANC

Aanstelling van de directeur-generaal van het FANC

Aanstelling van de directeur-generaal van het FANC

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC). Jean-Paul Samain, de huidige directeur-generaal, heeft gevraagd ontheven te worden uit zijn functie. Dit verzoek is in werking getreden op 16 mei 2006. In afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur-generaal heeft de Raad van Bestuur van het FANC de heer Jean-Claude Feijt als directeur-generaal ad interim aangesteld. Het kantoor Korn Ferry heeft de raad van bestuur van het FANC bijgestaan in de evaluatie en de keuze van de nieuwe directeur-generaal. Na afloop van de beoordelingen en de interviews door het auditcomité is de heer Willy De Roovere uit de bus gekomen als meest geschikte kandidaat voor het mandaat van directeur-generaal. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de heer Willy De Roovere aan als directeur-generaal van het FANC voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 september 2006.