19 mei 2006 17:00

Akkoord tussen de BLEU en Madagaskar

Goedkeuring van het Akkoord tussen de BLEU en Madagaskar voor de bevordering en bescherming van investeringen

Goedkeuring van het Akkoord tussen de BLEU en Madagaskar voor de bevordering en bescherming van investeringen

De ministerraad keurde een overeenkomst goed over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Madagaskar. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. De overeenkomst wil de economische samenwerking tussen de betrokken landen versterken. Ze bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure die de geschillen regelt die tussen een investeerder en het gastland van zijn investering kunnen ontstaan en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage en in een sociale en milieuclausule. (*) op 29 september 2005 ondertekend te Antananarivo.