19 mei 2006 17:00

Psychotrope stoffen

Wijziging van de reglementering van illegale stoffen

Wijziging van de reglementering van illegale stoffen

De ministerraad wijzigde de reglementering van sommige psychotrope stoffen met de bedoeling om de klassering van planten en werkzame delen duidelijker te maken. Het gaat om de planten Khat en Salvia divinorum en hun werkzame stoffen. Nieuwe stoffen worden aan de lijst van verboden middelen toegevoegd. Het ontwerp van koninklijk besluit (*) dat de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, voorstelde wijzigt de bestaande reglementering van de psychotrope stoffen. Het ontwerp voegt de correcte term salvinorine A toe en de planten salvia divinorum en Khat als twee nieuwe psychotrope stoffen in de vorm van planten of delen van planten. Het brengt voor de duidelijkheid planten of delen van planten in een nieuwe paragraaf onder. Het voegt ook de o-, m- en p-chlorophenylpiperazines aan de lijst van verboden middelen toe. (mCPP, oCPP en pCPP worden vaak in XTC pillen verwerkt.) Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van Strate voorgelegd. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.