19 mei 2006 17:00

Nomenclatuur

Persoonlijk aandeel in de nieuwe verstrekkingen op het vlak van anesthesie

Persoonlijk aandeel in de nieuwe verstrekkingen op het vlak van anesthesie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*). Het ontwerp bepaalt het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de nieuwe verstrekkingen voor anesthesie (102815/N8 en 102830/N8+Q30). De bepalingen zijn dezelfde als voor de raadplegingen. Er is geen remgeld voor de code accreditering (Q30). Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Verzekeringscomité dat bij de Dienst voor geneeskundige verzorging werd ingesteld. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) gecoördineerd op 14 juli 1994.