19 mei 2006 17:00

Maritiem transport

Goedkeuring van het Akkoord tussen de Europese gemeenschap en China over het maritiem transport

Goedkeuring van het Akkoord tussen de Europese gemeenschap en China over het maritiem transport

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, nam de ministerraad een voorontwerp van wet aan dat de overeenkomst over zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China goedkeurt. De overeenkomst is gebaseerd op de beginselen van vrijheid om zeevervoerdiensten te verlenen: de vrije toegang tot lading en cross trade, de onbeperkte toegang en de niet-discriminerende behandeling bij het gebruik van havens en ondersteunende diensten voor de commerciële aanwezigheid. Bovendien behandelt de overeenkomst alle aspecten van deur-tot-deur-diensten.