19 mei 2006 17:00

Kinesitherapeuten

Toekenning van de nummers van de geslaagde kandidaten die afzien van terugbetaalde verstrekkingen

Toekenning van de nummers van de geslaagde kandidaten die afzien van terugbetaalde verstrekkingen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp biedt aan het RIZIV de mogelijkheid de kinesistennummers van geslaagde kandidaten die per aangetekend schrijven laten weten dat ze afzien van hun recht om terugbetaalde verstrekkingen te verrichten, toe te kennen aan de kandidaten die niet voor het examen geslaagd zijn. De nummers zullen worden toegekend volgens de rangschikking van de resultaten voor het examen. Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (*) van 20 juni 2005