19 mei 2006 17:00

Adviescomité voor milieueffecten

Organisatie van het adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de milieueffecten van sommige plannen en programma's

Organisatie van het adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de milieueffecten van sommige plannen en programma's

De ministerraad stelde de regels vast voor de organisatie en de werking van het adviescomité opgericht door de wet (*) over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's over het milieu. Het comité is opgericht als onderdeel van de evaluatieprocedure van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. Het is samengesteld uit 10 leden die de Koning benoemt vanwege hun bijzondere kennis op het gebied van het leefmilieu en die uit verscheidene sectoren van de federale overheid komen. De heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen en Leefmilieu, legde het ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor. (*) van 13 februari 2006.