19 mei 2006 17:00

Papierberg personeelsbeleid afgeschaft

Administratieve vereenvoudiging voor alle Belgische werkgevers en werknemers

Administratieve vereenvoudiging voor alle Belgische werkgevers en werknemers

De ministerraad keurde vandaag concrete maatregelen goed die tot een belangrijke administratieve vereenvoudiging leiden voor alle belgische werkgevers en werknemers. De maatregelen zijn een initiatief van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Ze laten een papierloos personeelsbeleid toe en maken elektronische maaltijdcheques mogelijk. Met deze vereenvoudigingen wordt alvast een antwoord geboden op enkele punten van de recente VOKA-studie over administratieve vereenvoudiging van april 2006. 1. Papierloos personeelsbeleid • 1,5 miljoen arbeidsovereenkomsten per jaar (studentencontracten, uitzendcontracten, deeltijdse contracten, …) worden verplicht op papier getekend. Ze zullen in de toekomst elektronisch kunnen worden opgemaakt, getekend en bewaard met behulp van de e-ID (elektronische identiteitskaart). • Het papieren arbeidsreglement moet in 250.000 bedrijven verplicht worden aangeplakt. In de toekomst mag dit arbeidsreglement elektronisch ter beschikking worden gesteld via e-mail of via het intranet. • Iedere maand moet de loonbrief naar elke werknemer op papier worden verstuurd. Jaarlijks worden er ongeveer 50 miljoen loonbrieven via de post bezorgd. Dit kost de bedrijven jaarlijks 362 miljoen euro. In de toekomst mag deze loonbrief via e-mail worden verstuurd. 2. Elektronische maaltijdcheques In België worden er jaarlijks 220 miljoen maaltijdcheques gegeven aan werknemers als een extraatje bovenop hun loon. Die maaltijdcheques bestaan nu alleen maar op papier, wat een aanzienlijke administratieve rompslomp met zich meebrengt: 1. De cheques worden afgeleverd op het hoofdkantoor en moeten daarna verdeeld worden over de verschillende vestigingen. 2. De werknemers voor wie de maaltijdcheques bestemd zijn, moeten eerst nog aftekenen alvorens deze effectief te krijgen. 3. De werknemers moeten de maaltijdcheques bijhouden en er aan de kassa mee betalen, wat altijd voor een heel gedoe zorgt. 4. Handelaars en winkels moeten de cheques verzamelen en opsturen. Pas later wordt hen het geld bezorgd. Uit de VOKA-studie van april 2006 bleek dat dit voor één bedrijf al bijna 30.000 euro per jaar kostte. De papieren maatijdcheques zullen verdwijnen en worden vervangen door een kaart die een elektronisch maaltijdkrediet zal bevatten. Geen gedoe meer aan de kassa's met papieren cheques dus. Deze maatregelen zijn goed voor de werkgelegenheid. Zo kan een jobstudent gemakkelijk naar een jobsite surfen en daar zijn elektronisch contract tekenen. De student moet zich niet meer verplaatsen en de werkgever hoeft niet langer een papieren contract bij te houden. Minder papier en dus meer tijd voor nuttiger werk.