19 mei 2006 17:00

Huisvesting vredegerecht Bree

Huisvesting federale diensten in oud stadhuis van Bree

Huisvesting federale diensten in oud stadhuis van Bree

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om een huurovereenkomst af te sluiten en een samenwerking aan te gaan met het autonoom gemeentebedrijf van Bree voor de huisvesting van het vredegerecht van Bree en de diensten van FOD Financiën. Het oude gebouw zal aanpassingswerken ondergaan.