15 feb 2019 16:16

Advies van de federale regering aan de Vlaamse regering in het kader van de regels van politie over het verkeer op waterwegen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over het voorontwerp van decreet over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken, het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en de Lijn aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit te bezorgen.

De regeringen moeten onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen. Bijgevolg heeft de Vlaamse regering aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over een voorontwerp van decreet dat diverse bepalingen omvat over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken, het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en de vervoersmaatschappij De Lijn.