10 mei 2019 16:44

Advies van de federale regering over de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot mee in om het advies van de federale regering over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, dat de scheepvaartregelgeving aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen, aan de Vlaamse Minister voor Mobiliteit te bezorgen.

De regeringen moeten onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen. Bijgevolg heeft de Vlaamse regering aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over een ontwerp van besluit dat de scheepvaartregeling aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen.

Hoewel de federale regering de ontwikkeling naar het geautomatiseerd varen volledig ondersteunt, zijn er nog enkele grote bedenkingen bij het ontwerp van decreet op verschillende punten. De federale regering kan dus geen gunstig advies verlenen over dit ontwerp.