01 okt 2004 17:00

Adviesorgaan voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende erkenning van de N.V. "Computer Services Solutions" als adviesorgaan zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende erkenning van de N.V. "Computer Services Solutions" als adviesorgaan zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

Het toevertouwen van de controle van de overeenstemming van dit materieel en van deze software aan een onafhankelijk orgaan kan enkel bijdragen tot een grotere democratische controle op hun betrouwbaarheid. Voor de erkenningsprocedure van de adviesorganen werd een beroep gedaan op een accrediteringsprocedure.