01 okt 2004 17:00

Ministerraad van 1 oktober 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 oktober 2004, Wetstraat 16 om
12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 oktober 2004, Wetstraat 16 om 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft de volgende maatregelen goedgekeurd.