01 okt 2004 17:00

Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2004

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad het nationaal actieplan voor de werkgelegenheid 2004 goed.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad het nationaal actieplan voor de werkgelegenheid 2004 goed.

Het nationaal actieplan voor de werkgelegenheid (NAP) is het verslag waarin de Belgische overheden een overzicht geven van de beleidspunten die uitgewerkt zijn in antwoord op de richtsnoeren en de aanbevelingen in het kader van het Europees werkgelegenheidsbeleid. Het NAP biedt een overzicht van de voornaamste uitdagingen op de arbeidsmarkt waarmee de verschillende Belgische overheden worden geconfronteerd, dit vanuit de invalshoek van elk van de richtsnoeren. Vervolgens geeft het actieplan een inventaris van de recente politieke inspanningen, de beleidslijnen die aangekondigd werden voor de komende periode evenals een evaluatie van de resultaten van het beleid dat reeds wordt uitgevoerd. Het actieplan wordt overgemaakt aan de Europese Commissie.