01 okt 2004 17:00

Economische begroting 2005

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, nam de Ministerraad kennis van de cijfers van de economische begroting 2005, die werden overgemaakt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, nam de Ministerraad kennis van de cijfers van de economische begroting 2005, die werden overgemaakt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

De groei van het BBP tegen constante prijzen zou in 2004 2,4% moeten bedragen en in 2005 2,5%, na een toename met amper 1,3% in 2003.