01 okt 2004 17:00

Kafkatest

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, besliste de Ministerraad de Kafkatest toe te passen vanaf 1 oktober 2004 (*).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, besliste de Ministerraad de Kafkatest toe te passen vanaf 1 oktober 2004 (*).

Deze test heeft tot doel voorafgaand aan nieuwe wetten en regels na te gaan of nieuwe beleidsmaatregelen geen onnodige formaliteiten met zich meebrengen. Zo brengt de Kafkatest de impact van de administratieve lasten voor burgers, ondernemingen en andere doelgroepen in kaart. Aan de hand van 7 vuistregels worden ministers en ambtenaren gevraagd zuinig om te springen met nieuwe attesten en formulieren. De Kafkatest werd vandaag concreet toegepast op het voorontwerp van wet van minister voor Middenstand Sabine Laruelle ter versoepeling van de wet op de ambulante handel. Na de test bleek dat dit voorontwerp aan de marktkramers meer ruimte geeft en meer mogelijkheden om te ondernemen. Dit ontwerp is een eerste concrete toepassing van de Kafkatest. De Kafkatest en de leidraad zullen worden verspreid onder de directievoorzitters van de FOD's, POD's, federale agentschappen, openbare instellingen en beleidscellen. De test is vanaf 1 oktober consulteerbaar op de website van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging www.vereenvoudiging.be. Met de invoering van de Kafkatest sluit België ook aan bij een internationale tendens om preventief de impact van nieuwe regelgeving in te schatten en te verminderen. Gelijkaardige instrumenten worden toegepast in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. (*) het principe werd goedgekeurd door de Ministerraad van 26 mei 2004.