01 okt 2004 17:00

Eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen (ex-rijkswachtbrigades) van de Staat naar de politiezones, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2003.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen (ex-rijkswachtbrigades) van de Staat naar de politiezones, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2003.

Dit artikel voorziet dat de definitief geworden overdrachten onmiddellijk zullen gepubliceerd worden in een eerste koninklijk besluit dat de lijst vaststelt van de over te dragen onroerende goederen.