01 okt 2004 17:00

Competentiemetingen

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.

Het ontwerpbesluit heeft tot doel de uiterste datum om de competentiemetingen af te leggen te verlengen met één bijkomende maand. De datum werd reeds van 31 augustus op 31 oktober 2004 gebracht. Volgens de hervorming zouden zo'n 13.000 ambtenaren de mogelijkheid krijgen om de competentiemetingen af te leggen en aangepaste opleidingen te volgen. Deze termijn bleek te kort om iedereen dezelfde kansen op slagen te bieden. Bij de oorspronkelijk voorziene 500 ambtenaren voegen zich nog 400 ambtenaren, die op 31 augustus 2003 aan de voorwaarden voldeden maar niet vóór 31 oktober de competentiemetingen hadden kunnen afleggen. Dit zou voor deze ambtenaren een discriminatie geweest zijn omdat ze, in tegenstelling tot hun collega's, geen aanspraak hadden kunnen maken op een volledige toelage, berekend over 12 maanden. (*) van 25 april 2004.