01 okt 2004 17:00

Verchromingswerken

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de kostenraming (nr. 26) goed met betrekking tot de verchromingswerken op het gebouw aan de Luchtscheepvaartsquare, 31 te Brussel, ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de kostenraming (nr. 26) goed met betrekking tot de verchromingswerken op het gebouw aan de Luchtscheepvaartsquare, 31 te Brussel, ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De restauratie van dit beschermd gebouw moest noodzakelijkerwijs afgewerkt zijn binnen een termijn die SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij) in staat moest stellen blok E van de Residence Palace uiterlijk tegen 31/12/2003 vrij te maken, op straffe van verbreking van de verkoop van dit blok, die in 2001 plaatsvond. De werken werden gestart op 6 mei 2002 en al spoedig doken diverse problemen op. De oplossing van die problemen heeft geleid tot bijkomende werken die enkel konden worden uitgevoerd in het kader van de lopende aanneming, aangezien zij rechtstreeks verband hielden met de basiswerken. De werken konden uiteindelijk worden beëindigd op 5 november 2003.