01 okt 2004 17:00

Onderhoud van reddingsvlotten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur betreffende het onderhoud van meerpersoons-reddingsvlotten van het type RFD-Beaufort aan boord van transportvliegtuigen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur betreffende het onderhoud van meerpersoons-reddingsvlotten van het type RFD-Beaufort aan boord van transportvliegtuigen.

Het onderhoud, de keuring en de vervanging van onderdelen van deze reddingsvlotten moet regelmatig gebeuren om de inzetbaarheid ervan te garanderen in noodgevallen. De overeenkomst wordt afgesloten met de firma SKB, die over een bewijs van erkenning (JAR 145) beschikt voor dit materieel. Bovendien werd aan deze firma het alleenrecht verleend om dit onderhoud en de verdeling van de wisselstukken in België uit te voeren.