01 okt 2004 17:00

Ambulante activiteiten

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten.

Het voorontwerp beantwoordt aan de verwachtingen van de foorreizigers. Het geeft hen een statuut vergelijkbaar met dat van de ambulanten via een soepel systeem tot machtiging van de activiteit. Het verleent hen tevens een beroepszekerheid bij middel van gemeentelijke reglementen gelijkwaardig aan deze van de markten. Dit voorontwerp werd voorbereid door de betrokken beroepssectoren. De Diensten van de Vereniging voor Steden en Gemeenten werden eveneens geraadpleegd en er werd met hun opmerkingen rekening gehouden. (*) van 25 juni 1993.