01 okt 2004 17:00

Onderhoud van de wapensystemen aan boord van de fregatten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht van onbepaalde duur betreffende het preventief, correctief en evolutief onderhoud van de Franse wapensystemen aan boord van de fregatten.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht van onbepaalde duur betreffende het preventief, correctief en evolutief onderhoud van de Franse wapensystemen aan boord van de fregatten.

De opdracht wordt afgesloten met de firma DCN (Direction des Constructions navales), die de installatie aan boord heeft uitgevoerd en het onderhoud heeft verzekerd sinds de installatie aan boord van de fregatten.