01 okt 2004 17:00

Maximumprijzen voor de levering van elektriciteit

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed tot wijziging van het ministerieel besluit (*) houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed tot wijziging van het ministerieel besluit (*) houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit.

Opdat meer verbruikers gebruik zouden kunnen maken van een dubbeltariefsysteem en om de afschrijvingstermijn voor de installatie te verkorten, worden twee gelijklopende maatregelen genomen. De eerste maatregel bestaat in een vermindering van de vaste huurtermijn voor een dubbeltariefmeter. De huurkosten worden op die manier met 10 euro per jaar verminderd, hetzij een afname met 28%. De tweede maatregel houdt een verhoging met 6 miljoen euro in van het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van het Fonds voor het plaatsen van dubbeltariefmeters. Het ontwerpbesluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 12 december 2001.