01 okt 2004 17:00

Raad voor de Mededinging

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de voorzitter en een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de voorzitter en een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging.

De heer Stefaan Raes wordt benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Mededinging en de heer Christian Huveneers wordt benoemd tot voltijds lid. De duur van hun mandaat is zes jaar. Deze benoemingen volgen op het ontslag van mevrouw Béatrice Ponet als voorzitter van de Raad en van de heer Geert Zonnekeyn als voltijds lid.