04 apr 2003 17:00

Adviesraad van burgemeesters

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de effectieve leden aangeduid van de Adviesraad van Burgemeesters.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de effectieve leden aangeduid van de Adviesraad van Burgemeesters.

Het mandaat van de huidige effectieve leden van deze Raad verstrijkt op 5 augustus 2003. Op 3 februari 2003 werd in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd. Deze oproep liet echter niet toe om over voldoende kandidaten te beschikken. Er werd dus een nieuw bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2003. Na deze twee oproepen konden 62 kandidaturen ontvankelijk verklaard worden. Volgens de spreidingsregels van het koninklijk besluit van 6 april 2000 (*) worden dan ook acht burgemeesters aangeduid voor het Vlaams Gewest, zes voor het Waals Gewest en twee voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De plaatsvervangende leden zullen later worden aangeduid. (*) in uitvoering van artikel 8 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.