30 mei 2008 16:05

Adviesraad van burgemeesters

Aanwijzing van de voorzitter, de vice-voorzitter en plaatsvervangende leden van de Adviesraad van burgemeesters

Aanwijzing van de voorzitter, de vice-voorzitter en plaatsvervangende leden van de Adviesraad van burgemeesters

De ministerraad heeft een ontwerp van kb goedgekeurd dat de voorzitter, de vice-voorzitter en plaatsvervangende leden van de Adviesraad van burgemeesters aanwijst. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael legde het ontwerp aan de ministerraad voor.

De heer Marnic De meulemeester, burgemeester van Oudenaarde, wordt aangewezen als voorzitter van de Adviesraad van burgemeesters. 

De heer Willy Demeyer, burgemeester van Luik, wordt aangewezen als vice-voorzitter van de Adviesraad van burgemeesters.

De heert Daniël Termont, burgemeester van Gent, en de heer Jean-Jacques Viseur, burgemeester van Charleroi, worden aangewezen als plaatsvervangende leden die de politiezones met meer dan 100.000 inwoners vertegenwoordigen.