30 mei 2008 16:05

Ministerraad van 30 mei 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 mei 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad bespraken de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van Financiën, en de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken de overstromingen die gisteren Luik, Limburg en Luxemburg troffen. Ze deden een oproep aan de slachtoffers van de ramp om zo snel mogelijk hun verzekeringsonderneming te contacteren om een schadevergoeding te vragen. Sinds 2006 dekt de brandverzekering immers automatisch de risico's van natuurrampen en dus ook overstromingen. Het Rampenfonds komt enkel tussen in bepaalde uitzonderlijke gevallen.

De ministerraad nam ook volgende beslissingen: