30 mei 2008 16:05

FOD economie, KMO, middenstand en energie

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD economie, KMO, middenstand en energie

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD economie, KMO, middenstand en energie

De ministerraad heeft het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne aanvaard, om de heer Lambert Verjus te benoemen als voorzitter van het directiecomité van FOD economie, KMO, middenstand en energie. De heer Verjus die de huidige voorzitter is kreeg de vermelding zeer goed bij de eindbeoordeling. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het mandaat dat de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen vacant verklaarde. Zijn huidige mandaat loopt af op 30 juni 2008.