30 mei 2008 16:05

Verdrag over de toegang tot informatie (Aarhus)

Wijziging van het Verdrag van Aarhus voor de introductie van de genetisch gemodificeerde organismen

Wijziging van het Verdrag van Aarhus voor de introductie van de genetisch gemodificeerde organismen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de wijziging van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Almaty, 27 mei 2005). Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht legde het voorontwerp aan de ministerraad voor. 

In het Verdrag van Aarhus komt een nieuwe bepaling die de deelnemende staten verplicht een procedure in te stellen die het publiek inspraak geeft in de besluitvorming over de doelbewuste introductie en het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen.

Dat nieuwe artikel versterkt de inspraak van het publiek inzake het Verdrag van Aarhus op internationaal niveau. Het publiek heeft voortaan niet alleen het recht om opmerkingen te uiten bij de toelatingsprocedure voor industriële activiteiten met een mogelijke impact op het milieu, maar ook bij de procedure voor genetisch gemodificeerde organismen.