30 mei 2008 16:05

Raad van bestuur ASTRID

Verlenging van het mandaat van de leden van de raad van bestuur van ASTRID

Verlenging van het mandaat van de leden van de raad van bestuur van ASTRID

De ministerraad heeft een ontwerp van kb goedgekeurd dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, minister van Financiën Didier Reynders voorstelden met de verlenging van de mandaten van drie leden van de raad van bestuur van ASTRID nv. Daarmee verlengt hij het mandaat van de heer Jef Gabriëls, de heer Jan Verschooten en de heer Hans Bracquené als bestuurder. Hun mandaten eindigen bij de algemene vergadering van 2008.

Daarnaast wordt de heer Koenraad Van Loo van de Federale participatie- en investeringsmaatschappij benoemd als vertegenwoordiger van de minister van Financiën met raadgevende stem bij de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal de benoemingen bekrachtigen.

ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID biedt gespecialiseerde diensten aan de professionele hulpverleners op het vlak van radiocommunicatie die het goede verloop van de operaties en de veiligheid van de burger moeten waarborgen.

ASTRID= All-round Semi-cellular Trunking radio communication system with Integrated Dispatchings