30 mei 2008 16:05

Kleine risico's

Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen - tweede lezing

Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering gezondheidszorgen van de zelfstandigen finaliseert. Het ontwerp is een initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Sinds 1 januari 2008 bestaat er één regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor alle rechthebbenden: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Het recht op geneeskundige verzorging wordt in 2008 en 2009 verlengd op basis van de bestaande hoedanigheid en de betaling van de bijdragen in 2006 en 2007. Het onderscheid tussen kleine en grote risico's verdwijnt.

Wat betreft de personen ten laste: 

  • de verplichte volgorde tussen die werknemers en zelfstandigen voor de inschrijving van personen ten laste wordt opgeheven.
  • men zal geen rekening meer houden met de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die de meewerkende echtgenoot in een mini-statuut ontvangt, om uit te maken of hij of zij persoon ten laste kan zijn.

Wat betreft de verplichte bijdragen:

  • de gepensioneerden en weduwen die een loopbaan hebben die korter is dan een derde van een volledige loopbaan moeten geen bijdragen meer betalen. 

De ministerraad heeft het ontwerp van kb dat het kb van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundgie verzorging en uitkeringen goedgekeurd.