30 mei 2008 16:05

Overeenkomst tussen België en Australië

Overeenkomst tussen België en Australië over de gezondheidszorgverzekering

Overeenkomst tussen België en Australië over de gezondheidszorgverzekering

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de overeenkomst betreffende de gezondheidszorgverzekering tussen België en Australië.  

Dankzij de overeenkomst hebben personen die recht hebben op de Belgische sociale zekerheid en die Australië bezoeken, het recht om in Australië geneeskundige verzorging te krijgen, wanneer er een onmiddellijke medische behandeling nodig is. Ze mogen echter niet naar Australië gaan met de bedoeling om er een medische behandeling te krijgen. De bevoegde Australisch instellingen staan in voor de zorgverlening in overeenstemmiing met de wetgeving. 

Studenten, gedetacheerde werknemers, ambtenaren, leden van diplomatieke zendingen en consulaire posten en vergezellende gezinsleden die recht hebben op de Belgische sociale zekerheid en die er wettig aanwezig zijn, hebben recht op geneeskundige verzorging tijdens hun verblijf in Australië.