30 mei 2008 16:05

Commissie voor de mededinging

Benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging

Benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met de benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging. Het mandaat van de leden is vervallen, daarom stelt minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen de lijst met kandidaten voor die de Centrale raad voor het Bedrijfsleven opmaakte.

Werkende leden

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de industrie, de distributie en de diensten

 • de heer Philippe Lambrecht VBO
 • de heer Charles Gheur VBO
 • de heer Francis Walschot Agoria
 • de heer Marc Vandeplas Essencia
 • mevrouw Nathalie Pint Fedis
 • de heer Charles-Albert van Oldeneel tot Oldenzeel Assuralia
 • mevrouw Ingrid Den Tandt  Confederatie bouw
 • mevrouw Françoise Sweerts Febelfin
 • de heer Jo Vandeweghe Belgische Petroleum federatie
 • mevrouw Katleen Dierickx Electrabel

vertegenwoordigers van de middenstand:

 • de heer Gijs Kooken Unie van zelfstandige ondernemers
 • mevrouw Clarisse Ramakers Union des classes Moyennes

vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties:

voor het ACV:

 • de heer Marc Becker ACV
 • mevrouw Ilse Rubbrecht ACV
 • mevrouw Rein De Tremerie Christelijke centrale der textiel- en kledingbewerkers van België
 • de heer Louis De Prins Christelijke centrale van voeding en diensten
 • de heer Dirk Van Uyttenhove Textura

voor het ABVV:

 • de heer Daniel Van Daele ABVV
 • mevrouw Ada Jacobs ABVV
 • de heer Christophe Quintard ABVV
 • de heer Jean-Pierre Martens ABVV

voor het ACLVB

 • de heer Vincent Van der Haegen

vertegenwoordigers van de consumenten:

 • de heer Hugues Thibaut Test-aankoop
 • de heer Hans De Coninck Test-aankoop

Plaatsvervangende leden

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de industrie, de ditributie en de diensten:

 • de heer Didier Mommaerts Fedustria
 • mevrouw Anne Reul Fevia Wallonie
 • mevrouw Sylvie Van Overstraeten Agoria
 • mevrouw Marie Van In UCB
 • de heer Gérard de Lamine de Bex Belgische Federatie van distributieondernemingen
 • mevrouw Sophie Rosman Staalindustrieverbond
 • de heer Yves Somville Fédération wallonne de l'agriculture
 • de heer Gerben Pauwels KBC group
 • de heer Rudy Gotzen Boerenbond
 • de heer Igor Makedonsky Belgacom

vertegenwoordigers van de middenstand:

 • mevrouw Sarah Depreeuw Federatie voor vrije en intellectuele beroepen
 • de heer Frédéric Mignolet Union des classes moyennes

vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties:

voor het ACV:

 • de heer Luc Hamelinck Christelijke centrale van de openbare diensten
 • de heer Guido Nelissen Christelijke centrale van Belgische metaalverwerkers
 • mevrouw Patricia Biard, dienst vrouwen van het ACV
 • mevrouw Ann Van Laer ACV
 • mevrouw Bénédicte Vellande ACV

voor het ABVV:

 • mevrouw Anne Panneels ABVV
 • de heer Erwin De Deyn Bond voor bedienden, technici en kaderleden van België
 • de heer Jean-Luc Struyf Ondernemingsdienst
 • de heer Herwig Jorissen Centrale der metaalindustrie

voor het ACLVB:

 • mevrouw Sabine Slegers

vertegenwoordigers van de consumenten:

 • mevrouw Anne Moriau Test-aankoop
 • de heer Alain Anckaer Test-aankoop 

De Commissie voor de mededinging is opgericht bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het is een paritair raadgevend orgaan waarin de standpunten zijn vertegenwoordigd van de werknemers, het bedrijfsleven, de landbouwsector, de handel, de ambachten en de consumenten. Ze geeft advies over het algemeen mededingingsbeleid. De Belgische mededingingsautoriteit is samengesteld uit twee andere organen: de dienst voor de Mededinging en de raad voor de mededinging. Het is hun taak om een effectieve mededinging op het Belgische grondgebied te waarborgen.