30 mei 2008 16:05

Overeenkomsten FAGG

Overeenkomsten tussen het FAVV en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agronomie en het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid

Overeenkomsten tussen het FAVV en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agronomie en het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid

De ministerraad heeft een overeenkomst goedgekeurd tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) en een tussen het FAVV en het Wetenschappelijk instituut volksgezondheid.  Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle stelde ze aan de ministerraad voor.

Het FAVV heeft eind 2007 het contract stopgezet dat het met het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid had gesloten voor zijn opdrachten als nationaal referentielaboratoriumn. Het WIV voert analyses uit voor de opsporing van residuen en contaminanten van fysische en chemische aard. Ze bespraken daarna een nieuwe versie van het contract die rekening houdt met de uitbreiding van de activiteiten van het WIV. Een deel van de taken die in het eerste contract aan het WIV waren toevertrouwd zoals de analyses van mycotoxinen en zware metalen, worden nu aan het CODA toegekend.