30 mei 2008 16:05

Nationaal voedings- en gezondheidsplan

Nationaal voedings- en gezondheidsplan

Nationaal voedings- en gezondheidsplan

De ministerraad nam kennis van de toepassing en de voortzetting van het Nationaal voedings- en gezondheidsplan waarvan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een stand van zaken presenteerde. 

Het Nationaal voedings- en gezondheidsplan werd in april 2006 opgesteld met de bedoeling om de levenskwaliteit te verbeteren door het gezondheidspeil van de bevolking te verbeteren en het aantal vermijdbare ziektes te verlagen. Door eetgewoonten te verbeteren en de lichamelijke activiteit te verhogen kunnen ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes 2, bepaalde kankers, hoge bloeddruk en cholesterol worden vermeden. 

Het plan maakt daar werk van door een echt voedingsbeleid uit te stippelen met voedingsaanbevelingen, bewustmakingscampagnes en onderzoeken. 

Het plan sluit aan op het globale beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie. Het garandeert de coherentie van de verschillende boodschappen en betrekt alle publieke en privé partners in het debat. Daarnaast bevordert het ook de acties op het niveau van gemeenschappen, gewesten, gemeenten en verenigingen.