30 mei 2008 16:05

FOD informatie- en communicatietechnologie

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD informatie- en communicatietechnologie (Fedict)

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van FOD informatie- en communicatietechnologie (Fedict)

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne om de heer Jan Deprest voor een nieuwe termijn van zes jaar te benoemen in het mandaat van de voorzitter van FOD informatie- en communicatietechnologie (Fedict). De minister had het mandaat vacant verklaard. De heer Deprest, die tot 16 juni 2008 voorzitter is,  had zich opnieuw kandidaat gesteld en hij had de eindvermelding zeer goed gekregen, zodat hij aan alle voorwaarden voldoet om benoemd te worden.

Fedict is de federale overheidsdienst  die e-government projecten voor de federale overheid opstart, uitwerkt en begeleidt. Een van die projecten is www.belgium.be