30 mei 2008 16:05

Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden

Vastlegging van het taalkader van de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden

Vastlegging van het taalkader van de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden

De ministerraad heeft een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx goedgekeurd dat de taalkaders vastlegt voor de betrekkingen van het personeelsplan van de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden (ontwerp van kb).

Het personeel bestaat van de tweede tot de vijfde graad van de hiërarchie voor 86,84% uit Nederlandstaligen en 13,16% uit Franstaligen. Met die verdeling wijkt de dienst af van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (18 juli 1966). De dienst behandelt immers het overgrote deel van dossiers in het Nederlands, wat de ongelijke verdeling verklaart. Bovendien is de Hulp en voorzorgskas voor zeevarenden geen centrale dienst maar een uitvoerende dienst waarvan de zetel buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt. 

Het kb treedt in werking op 21 juli 2006.