30 mei 2008 16:05

Aziatisch ontwikkelingsfonds

Deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch ontwikkelingsfonds

Deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch ontwikkelingsfonds

De ministerraad nam kennis van de oriëntatienota die minister van Financiën Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel voorstelden over de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch ontwikkelingsfonds. 

De Aziatische ontwikkelingsbank richtte het Aziatisch ontwikkelingsfonds in 1973 op met de bedoeling om de armste landen van Azië te steunen in hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen tegen bijzonder gunstige voorwaarden toe te kennen. De meeste leningen worden besteed aan landbouw, gezondheid, onderwijs, vervoer en communicatie.

België trad in 1975 tot het Aziatisch ontwikkelingsfonds toe en nam deel aan de acht wedersamenstellingen tot nu toe. Voor de negende wedersamenstelling heeft de ministerraad nu beslist het traditionele aandeel van 0,72% in de middelen van het fonds te behouden, op voorwaarde dat het totale bedrag van nieuwe middelen de 2,9 miljard SDR niet overschrijdt. De deelname van België komt dan neer op 21 miljoen SDR voor de periode 2009-2012, of maximum 23 miljoen euro (wisselkoers SDR/EUR= 1,083582 EUR).