13 mei 2011 13:29

Adviesraad van het sociaal strafrecht

Samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

Samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht vastlegt.

De Adviesraad van het sociaal strafrecht, ingesteld bij de minister van Justitie, heeft als taak om:

  • studies uit te voeren over de toepassing van het sociaal strafrecht
  • adviezen te verstrekken over wetsbepalingen of uitvoeringsbesluiten van het sociaal strafrecht
  • te zorgen voor een goede coördinatie en coherente integratie van het sociaal strafrecht
  • een jaarverslag op te stellen voor de wetgevende kamers over de behandeling van de inbreuken op het sociaal strafrecht

De raad bestaat uit 18 leden, afkomstig van verschillende federale of parastatale overheidsdiensten, de rechtelijke orde en de academische wereld. 

De raad bestaat uit evenveel vrouwen als mannen.

De ministerraad keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht aanduidt, onder wie de heer J. Van Damme en mevrouw F. Kéfer die voor een periode van vier jaar worden benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter.