25 feb 2016 11:21

Adviezen Raad van State enkel nog via elektronische weg bezorgd

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel kennis van de aanpassing aan de richtlijn over verzoeken om advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Een aanpassing is dat de Raad van State vanaf 1 maart 2016 de adviezen enkel nog via elektronische weg zal bezorgen. Dit impliceert veranderingen in de werkwijze van de griffie van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. De richtlijn van 16 maart 2015 "Verzoeken om advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State" dient dan ook te worden aangepast.

De gevolgen van de nieuwe werkwijze zijn dat:

  • op de omslag voor de adviezen, die binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen worden gevraagd, duidelijk leesbaar dient vermeld te worden dat het om een dringende aanvraag gaat
  • een adviesaanvraag die rechtstreeks bij de Raad van State wordt ingediend, moet worden afgegeven aan de receptionisten in de Wetenschapsstraat 33
  • het begeleidend schrijven de naam en de contactgegevens van de persoon of personen moet bevatten aan wie het advies bezorgd moet worden
  • de naam en contactgegevens van een vervanger moeten worden meegedeeld voor het geval de gemachtigde of de persoon aan wie het advies moet worden bezorgd, niet bereikbaar zou zijn