26 feb 2016 16:10

Ministerraad van 26 februari 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 februari 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Tijdens de persconferentie, na afloop van de ministerraad, ging minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dieper in op de maatregel die vandaag werd goedgekeurd over de herwaardering van de minimumpensioenen. Die minimumpensioenen zullen met 0,7 % stijgen, zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen. Die verhoging wordt toegekend bij een volledige loopbaan en dit vanaf januari 2017. Zo’n 168.000 gepensioneerden komen in aanmerking voor deze maatregel, die bovenop de welvaartsenveloppe als steun voor de laagste pensioenen komt.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken deelde mee dat het spreidingsplan voor vluchtelingen werd goedgekeurd. Dit plan, dat in 2010 tijdens de asielcrisis werd opgesteld, wordt op 1 mei uitgevoerd. Op deze datum weten de Belgische gemeenten ook hoeveel asielzoekers ze in hun gemeente moeten opvangen, waarna ze zes of zeven maanden de tijd krijgen om alles voor te bereiden. Het spreidingsplan bevat ook een sanctiemechanisme met een boetesysteem voor de gemeenten die niet de nodige opvang kunnen realiseren. 

Minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus voegde hier aan toe dat deze beslissing volgt op een reeks overlegrondes met de OCMW’s. Voor de lokale opvanginitiatieven (LOI) zal de federale staat financieel 37,7 euro per plaats per volwassene voor zijn rekening nemen. De spreidingsinspanning werd billijk verdeeld. De gemeenten die reeds 2 keer meer dan het  gemiddeld aantal opvangplaatsen per 1000 inwoners hebben, worden vrijgesteld. Er werd ook rekening gehouden met de gemeenten die reeds reageerden op de twee vorige oproepen in 2015.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: