25 feb 2016 12:51

Organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de organieke wet over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) wijzigt.

Het voorontwerp van wet is, in overeenstemming met het regeerakkoord, erop gericht om gemeentelijke overheden opdrachten te laten uitvoeren die momenteel enkel aan de OCMW's toekomen. De huidige opdrachten van de OCMW's worden daarbij gewaarborgd: maatschappelijke dienstverlening, het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en het professionalisme van de toegekende dienstverlening.

Het voorontwerp van wet is niet van toepassing op de zes faciliteitengemeenten uit de Brusselse rand en ook niet op de gemeenten Comines-Warenton en Fourons. De wet zal in werking treden op 1 december 2018.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn