24 feb 2016 12:16

Verhoging van sommige minimumpensioenen en toekenning van een inhaalpremie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus twee voorontwerpen van wet goed over de verhoging van sommige minimumpensioenen en de toekenning van een premie in het werknemers- en zelfstandigenstelsel.

De ministerraad keurt twee voorontwerpen van wet goed die de budgettaire notificaties uitvoeren die door de ministerraad van 11 oktober 2015 werden goedgekeurd. De voorontwerpen voorzien een verhoging van 0,7% van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan in het werknemers- en zelfstandigenstelsel vanaf de vervaldag van januari 2017. Zo'n verhoging verlaagt het risico op armoede voor de doelgroep van deze maatregel.

De voorontwerpen voorzien ook in een toekenning van een eenmalige inhaalpremie in december 2016 aan sommige begunstigden van een gewaarborgd minimumpensioen in het werknemersstelsel of een minimumpensioen in de regeling van zelfstandigen. De premie is gelijk aan 0,7% van het bedrag van elk minimumpensioen, maandelijks betaald in de loop van 2016.

De twee voorontwerpen van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.