24 feb 2016 12:13

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut en de Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een ontwerp van publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen (DGO2) van de Waalse Overheidsdienst.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft als doel om een gezamenlijke doelstelling van algemeen belang te vervullen over de realisatie van hydrometeorologische waarnemingen, voorspellingen en waarschuwingen, en de daaraan verbonden veiligheidstaken en wetenschappelijk onderzoek.

De opdracht van het KMI bestaat uit de permanente verlening van diensten, waaronder hydrometeorologie voor de veiligheid en informatie van de bevolking, met inbegrip van de socio-economische en wetenschappelijke gemeenschappen. De missie van de DGO2 is onder meer zorgen voor het voorspellen, aankondigen en het opvolgen van waterstanden, informeren over de (on)bevaarbaarheid van waterwegen informeren en waarschuwen voor overstromingen.

Het KMI en de DGO2 kunnen de uitvoering van de eigen taken, verantwoordelijkheden en de hieraan verbonden kosten optimaliseren door het afsluiten van een publiek-publieke samenwerking en door overeen te komen dat de respectieve opdrachten en verantwoordelijkheden gezamenlijk worden uitgevoerd. Dit door de inzet van menselijke en materiële middelen door elk van de betrokken overheden. Het akkoord maakt bovendien langetermijninvesteringen in hooggekwalificeerd personeel voor het KMI mogelijk, zodat de dienstverlening mee kan evolueren met de technologische vooruitgang en de daarmee hoger gestelde eisen voor meer gedetailleerde waarnemingen, voorspellingen en waarschuwingen.

Zowel het KMI als de DGO2 benadrukken dat ze bij de uitoefening van de samenwerking zowel de federale als de gewestelijke bevoegdheden garanderen.